مركز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي مروست رسماً مستقل شد
 آقاي سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان خاتم با اعلام اين خبر افزود خوشبختانه با پي گيري هاي بعمل آمده امروز استقلال جهاد كشاورزي بخش مروست رسما" اعلام گرديد .
امامي افزود يكي از خواسته هاي بحق وديرينه مردم زحمتكش اين بخش استقلال اداره مذكور بود كه با پي گيريهاي مستمر و ملاقات اينجانب با وزير محترم جهاد كشاورزي سرانجام معاونت محترم توسعه مديريت و منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي طي نامه شماره 13610/200 مورخ 8/11/87  استقلال اين اداره را اعلام و نهايتا" سازمان جهاد كشاورزي نيز پس از فراهم نمودن امكانات و زمينهاي لازم موافقتنامه مذكور را به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان اعلام نمود تا انشاءا000 جهاد كشاورزي بخش مروست منبعد كليه فعاليتهاي مربوط به حوزه خود را با هزينه كرد طرحها ، پروژه ها و ساير موارد مربوطه با معاونت توسعه مديريت و منابع انساني سازمان جهاد كشاورزي استان مكاتبه نمايند.
فرماندار خاتم در ادامه اظهار اميدواري نمود انشاءا000 با استقلال اداره مذكور شاهد رشد و توسعه كشاورزي آن منطقه در جهت افزايش توليد و همچنين برنامه ريزي جهت توسعه پتانسيلهاي زير بنايي آن بخش باشيم .

ايشان همچنين از همراهيهاي صميمانه استاندار محترم و بسيجي استان ، نماينده محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي و رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي تقدير و تشكر نموده وافزود انشاءا000 در آينده نزديك شاهد ارتقاي كمي و كيفي ساير ادارات بخش نيز باشيم .