زاده رحماني در پيام تبريك هفته دولت به مهندس میر محمدی، استاندار يزد: نگاه و تاكيد جناب عالي بر توسعه متوازن همه نقاط استان باعث تسهيل امور و افزايش شتاب توسعه شهرستان شده است.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم، متن کامل پیام " محمد زاده رحمانی" به شرح ذیل است:
 با احترام؛ بدينوسيله هفته دولت را به جناب عالي به عنوان دولتمرد برجسته كشوري و مدير ارشد استان تبريك عرض نموده و لازم مي دانم به سهم خود از تلاش ها و فعاليت هاي برنامه محور آن مقام محترم در جهت توسعه استان يزد به طور اعم و توسعه و آباداني شهرستان خاتم به طور اخص تقدير و سپاسگزاري نمايم.
بدون ترديد، حكمراني خوب و نگاه و تاكيد جناب عالي بر توسعه متوازن همه نقاط استان باعث تسهيل امور و افزايش شتاب توسعه اين شهرستان در بخش هاي مختلف نيروي انساني، گردشگري، صنعت و معدن، كشاورزي، حمل و نقل و خدمات برتر (آموزش عالي) گرديده و اقدامات انجام شده در كارنامه دولت تدبير و اميد ثبت خواهد شد.