فرماندار خاتم با اشاره به اینکه انجام پدافندهای غیر عامل در واقع موجب حفظ دستاوردهای نظام است گفت: این شهرستان نیازمند طرح پدافند زیستی و انرژی است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ فرجام فاضلی روز شنبه در نشسست هماهنگی تشکیل شورا و کارگروههای تخصصی پدافند غیر عامل افزود: باید شورا و کارگروه های تخصصی پدافند غیر عامل در این شهرستان با هدف مقابله و جلوگیری از رویدادها و سوانح تشکیل شود.
وی ضمن بیان اینکه پدافند غیر عامل در واقع نوعی مقابله بدون اسلحه در حوزه های مختلف است یادآور شد: در این شهرستان بخش های مختلفی وجود دارد که باید کارگروه های تخصصی پدافند غیر عامل در آنها تشکیل و برنامه هایی در این بخش اجرا شود.
وی تخصیص اعتبارات لازم را در این بخش مهم و ضروری دانست و تاکید کرد: تامین اعتبار اولین گامی است که در راستای اجرای طرح هایی پدافند غیر عامل نیاز است و باید در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شود.
وی همچنین به تامین برق شهرستان از استان کرمان اشاره و اظهار داشت: رینگ شدن برق شهرستان به ابرکوه یکی از مواردی است که در اولویت پدافند غیر عامل این شهرستان قرار دارد.
در ادامه این نشست همچنین رئیس گروه پدافند غیر عامل استانداری افزود: تشکیل کارگروه های تخصصی پدافند غیر عامل موجب هم افزایی بیشتر بین دستگاه های اجرایی می شود.
محسن نعیمی گفت: شورا و کارگروه های تخصصی پدافند غیر عامل در اکثر شهرهای استان تشکیل شده است و در خاتم نیز با توجه به اولویت های آن باید تشکیل شود.
وی خاطرنشان کرد: طرح های پدافند غیر عامل ضمن تمرکززدایی باید بومی سازی شوند تا بهترین نتیجه را از آنها در راستای نیازهای لازم گرفته شود.
این مسئول ارائه آموزش های لازم در این زمینه را ضروری خواند و تصریح کرد: هرگونه آموزش کارگروه های مورد نیاز در این زمینه با اساتید مربوطه انجام خواهد پذیرفت.