به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ زاده رحمانی، فرماندار خاتم به مناسبت هفته دولت در نماز جمعه اين هفته هرات سخنراني مي كند.
لازم به ذکر است، فرماندار خاتم در هفته هاي پيشين در نماز جمعه مروست سخنراني  و خلاصه اي از عملكرد دولت در سال گذشته را ارائه داده است.