کارگران امروز یکی از عوامل مهم تحقق اقتصاد مقاومتی کشور هستند با خضور پرشور خود در انتخابات تضمین کننده امنیت ملی هستند.

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان خاتم؛ فرجام فاضلی افزود:امروز برای اینکه ما در کشورمان هم تولید و هم اشتعال داشته باشیم نیاز به سرمایه گذار داریم و یک سرمایه گذار زمانی در جایی سرمایه گذاری می کند که امنیت سرمایه گذاری وجود داشته باشد و این امنیت را ما مرهون  نظام جمهوری اسلامی نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی هستیم.

وی گفت: از کارگران شرکت ها و کارگاه های صنعتی و معادن شهرستان  خاتم تجلیل شد