فرماندارخاتم فرهنگ را زيربناي توسعه پايدار دانست
فرماندار خاتم با اشاره به ظرفيت هاي هنري شهرستان خواستار توجه بيشتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان متولي اصلي فرهنگ و هنرشد.
وي برگزاري برنامه هاي مختلف فرهنگي و هنري از جمله نشريه محلي خاتم ،چاپ و انتشار كتاب انديشه هاي سبز،برگزاري نمايشگاههاي مختلف و غيره را از برنامه های خوب عنوان كرد.
 
                                                                                                                                                                                                    رستگارخبرنگار خاتم