فرماندارخاتم : زمينه تأسیس نمايندگي ثبت احوال در بخش مروست فراهم شده است
سيدناصرامامي ضمن اعلام مطلب فوق افزود:با توجه به پيگيريهاي انجام گرفته در ارتباط با استقلال و ارتقاي كمي و كيفي ادارات بخش مروست ، اداره كل ثبت احوال استان يزد در تاريخ 30 ارديبهشت با تاسيس نمايندگي ثبت احوال مروست با دو پست سازماني توسط سازمان ثبت احوال كشور موافقت خود را اعلام كرد.
امامي ادامه داد:ارتقاي شاخه فرعي كميته امداد بخش مروست به اداره ، هم مراحل نهايي را مي گذارند و انشاءا... بزودي رسما اعلام خواهد.
فرماندار همچنين در ارتباط با استقلال اداره جهاد كشاورزي بخش مروست تصريح كرد:با توجه به ملاقاتي كه با وزير كشاورزي در روزهای گذشته داشته ام موافقت استقلال اين اداره نيز اعلام گرديده است.امامي اظهار اميدواري كرد:با همكاري رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان اين امر به زودي تحقق يابد. وي همچنين  از همراهيهاي استاندار محترم ،معاونين ايشان و نماينده محترم مجلس تقدير و تشكر نمودند و اين تلاشها را در جهت رفع محروميت از شهرستان موثر و مثبت دانستند.فرماندار شهرستان همچنين طي ديداري با باقري لنكراني وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در 9 خرداد امسال موضوع احداث بيمارستان 40 تختخوابي هرات و بيمارستان 20 تختخوابي مروست و دريافت تجهيزات بيمارستاني پيگيري و دستورات لازم از طرف وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي صادرگرديد و مقرر گرديد موضوع از طريق وزارت خانه پيگيري و نتيجه نهايي اعلام شود.
رستگارخبرنگار