فرماندار خاتم روز چهارشنبه در جشنواره منطقه ای عشایر در منطقه کر در مروست گفت: با توجه به پیش رو بودن انتخابات باید شاهد حضور پرشور روستاییان و عشایر شهرستان در انتخابات باشیم و همچون گذشته برگ زرین دیگری را در این شهرستان رقم بزنیم. 

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان خاتم؛ فاضلی اظهار داشت:رهبر معظم انقلاب چهار شاخص مهم از جمله سلامت، مشارکت حداکثری و امنیت انتخابات را نام بردند که مهمترین شاخص و تاکید ایشان بر حضور پرشور است که باید با  حضور گسترده ندای ایشان را لبیک بگوییم.

وی گفت: شش کاندیدایی که در انتخابات ریاست جمهوری تایید شده اند دارای صلاحیت هستند و حق تخریب هیچ کاندیدایی را نداریم و همچنین باید کارهای انجام شده و نشده را نیز بیان کنیم تا مردم با آگاهی انتخاب کنند.