جلسه بررسی و جمع بندی مسائل روستاهای شهرستان خاتم در سفر یکروزه مدیر کل دفتر امور روستایی و شورا

جلسه بررسی و جمع بندی مسائل روستاهای شهرستان خاتم در سفر یکروزه مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراو به اتفاق رئیس کمیته محرومیت زدایی ستاد کنگره 4000شهید استان ،فرماندارکه طی بازدیدی از روستاهای شهرستان به عمل آمد برگزار شد. مشکلات روستاها از نزدیک بررسی ودر جلسه جمع بندی در محل فرمانداری تصمیمات موثری برای هر روستا اتخاذ گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم: در این نشست مشکلات روستاها که طی بازدیدی از نزدیک بررسی ودر جلسه جمع بندی در محل فرمانداری برگزار شد.

شایان ذکر است نتایج حاصل از این سفربدین شرح می باشد:

دهستان فتح آباد

روستای کوشک آسفالت خیابان اصلی  روستا و پیگیری رفع مشکل چاه کشاورزی روستا وارائه تسهیلات تبصره 16 به تعدادی از متقاضیان.
- روستای چاکری ترمیم و مرمت قنوات حاشیه جاده ورودی روستا
-روستای فتح آباد احداث زمین ورزشی  چمن مصنوعی
-روستای هاشم آباد هرات اصلاح میدان و مرمت قنات روستا
-روستای خوانسار تامین برق زمین ورزشی چمن مصنوعی روستا وپیگیری کلنگ زنی وشروع به کار اورژانس 115 خوانسار.
_پروژه مشترک و پیشنهادی فرماندار محترم برای روستاهای بخش مرکزی دهستان فتح آباد اجرای شبکه روشنایی از ورودی شهر هرات تا روستای فتح آباد به طول تقریبی حدود ۴ کیلومتر که به صورت فاز به فاز با مشارکت شرکت توزیع برق ودفتر امور روستایی وشوراهای استانداری  اجرا خواهد شد.
🔻بخش چاهک
- چاهک گازرسانی به مجتمع دامپروری و اورژانس 115 و  مجوز اجرای خط انتقال شبکه گاز مجتمع گلخانه ای چاهک  تامین اعتبار 400 میلیون تومان اعتبار مناطق محروم برای تعریض جاده چاهک شهریاری وکمربندی چاهک
- پیگیری اجرای شروع به ساخت خانه های  بهداشت روستاهای ولیعصر و شهریاری علیا باهمکاری خیرین وبنیاد برکت استان.
پروژه مشترک وپیشنهادی فرماندار محترم برای بخش چاهک تامین اعتبار واجرای خط انتقال آب شرب و احداث مخزن برای آبرسانی به  ۱۱ روستای دهستان شهریاری علیا (چالمه، چاه ابوالفضل، اسلام آباد چاه منج، سربرزی، چاه خورمیزی، شهریاری علیا، سفلی، بختیاری، قناتو، باغ معدن).
-احداث پل مسیرهای قناتو وباغ معدن با مشارکت اداره کل حمل ونقل جاده ای استان.
-ارائه تسهیلات تبصره 16 به متقاضیان در روستاها.