جلسه توجیهی بازرسین و سربازرسین انتخابات شهرستان خاتم با حضور مسئولین بازرسی استان در سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل شد.

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان خاتم؛ در این جلسه رئیس بازرسی شهرستان وظایف بازرسین را اصل امانت داری و بی طرفی عنوان کرد.

محمد آذره افزود: اعتقاد داریم که آگاهی پیش شرط برگزاری انتخابات قانونمند است و بازرسان باید به احکام قانونی مسلط باشند.

در ادامه کارشناسان بازرسی استان هم به فرآیند انتخابات از شروع تا پایان رای گیری توضیحاتی لازم را ارائه نمودند.