رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پرشکی خاتم گفت: در قالب طرح تحول سلامت یک بیمار که دچار سوختگی شده بود برای نخستین بار بوسیله بالگرد از مروست در خاتم به مرکز استان یزد انتقال یافت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ ذکریا بابری افزود: بر اثر بی احتیاطی یک کپسول گاز مایع منفجر و 2نفر در این حادثه دچار سوختگی شدند که یکی از مصدومان بر اثر شدت سوختگی به وسیله بالگرد به بیمارستان مرکز استان انتقال یافت.
وی با بیان اینکه یکی از مصدومان دچار سوختگی 25 درصد بوده است، اظهار کرد: یکی دیگر از مصدومان ز که دچار سوختگی کمتری شده در بیمارستان آیت الله خاتمی هرات تحت درمان قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرستان خاتم در فاصله 240 کیلومتری از مرکز استان قرار دارد، یادآور شد: در این طرح و به وسیله بالگرد بیمارانی که از شدت جراحت برخوردار هستند به وسیله بالگرد جهت درمان به بمارستان مرکز استان انتقال داده می شوند.
بیمارستان آیت الله خاتمی هرات سال گذشته افزون بر 121 هزار نفر یعنی افزایش سه برابری جمعیت خود در بیمارستان آیت الله خاتمی خدمت رسانی انجام داده است .
با اجرای طرح سلامت سال گذشته در این بیمارستان 477 مورد زایمان، بیش از 6 هزار بستری و بیش از 900 مورد جراحی صورت گرفته است.