همزمان با هفته دولت و با حضور معاون فرماندار خاتم از مدال آوران رزمي و كشتي خاتم تجليل شد.
به گزارش روابط عمومي شهرستان خاتم؛ محمد محمودي در اين مراسم به انجام ورزش به روش سالم و طبيعي و عدم استفاده از مواد نيرو زا تاكيد كرد.
گفتني است دراين مراسم از برگزيدگان مسابقات كشتي و رزمي با اهدا جوايزي قدر داني شد.
شایان ذکر است مدال آوران در ورزشهای رزمی آقایان مجتبي دهقان، محمد لطيفي، علي كريميان، علي صحرايي،  سينا دهقاني، عباس مقدم ، محمد مهدي مقدم، آريا استبرقي، عليرضا شيباني، ابوالفضل محمودي، عنايت خومه، محمد صحرايي، ابوالفضل چاكري زاده می باشند.
بر این اساس در كشتي نیز در رده سني نونهالان 3 نفر مقام اول، يك نفر مقام دوم و دو نفر مقام سوم را كسب نمودند و در رده نوجوانان 4 نفر مقام اول و در رده سني جوانان يك نفر اول و در رده بزرگسالان يك نفر مقام اول 3 نفر مقام سوم را کسب کردند که از آنها نیز تجليل به عمل آمد.