به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: میربهبودی سرپرست فرمانداری به همراه سالاری رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خاتم ضمن بازدید سرزده از تعدادی ادارات و بانک‌های شهرستان  گفت:با توجه به شیوع موج دوم کرونا ویروس در شهرستان تمامی ادارات مؤظف هستند پروتکل های بهداشتی را بیش از گذشته رعایت نمایند و شبکه بهداشت ودرمان  نیز مکلف است عملکرد تمامی دستگاه های دولتی،بانک‌ها ودفاترپیشخوان در این حوزه را رصد کند.

میربهبودی در بازدید از واحد‌های مختلف این ادارات از نحوه عملکرد مدیران و پرسنل ادارات در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی و نظم اداری، مشکلات و کاستی های ادارات، برخورد با مراجعین و میزان رضایتمندی ارباب رجوع اطلاع پیدا کرد و تکریم ارباب رجوع را اولویت اول همه ادارات شهرستان  جهت بهبود خدمات رسانی به مردم شهرستان عنوان کرد.

وی هدف از سرکشی‌های سرزده را ارزیابی نقاط قوت و ضعف بخش‌های مختلف خدمات‌دهی ادارات دولتی به مردم در شهرستان و آگاهی از مشکلات بیان کرد و اظهارداشت: فرمانداری در جهت صیانت از حقوق شهروندی و افزایش کیفیت خدمات دستگاه های دولتی به مردم سرکشی سرزده از تمامی ادارت شهرستان را در دستور کار خود دارد.


IMG_5551_001.jpg IMG_5554_001.jpg IMG_5557_001.jpg IMG_5559_001.jpg IMG_5562_001.jpg IMG_5563_001.jpg IMG_5565_001.jpg IMG_5566_001.jpg IMG_5567_001.jpg IMG_5570_001.jpg IMG_5575_001.jpg IMG_5577_001.jpg IMG_5579_001.jpg IMG_5580_001.jpg IMG_5582_001.jpg IMG_5587_001.jpg IMG_5588_001.jpg IMG_5593_001.jpg IMG_5595_001.jpg IMG_5597_001.jpg IMG_5599_001.jpg IMG_5601_001.jpg IMG_5602_001.jpg IMG_5603_001.jpg IMG_5604_001.jpg IMG_5607_001.jpg IMG_5608_001.jpg IMG_5609_001.jpg IMG_5613_001.jpg IMG_5619_001.jpg IMG_5624_001.jpg IMG_5626_001.jpg IMG_5631_001.jpg IMG_5633_001.jpg IMG_5635_001.jpg IMG_5636_001.jpg IMG_5637_001.jpg IMG_5641_001.jpg IMG_5643_001.jpg IMG_5645_001.jpg IMG_5646_001.jpg IMG_5649_001.jpg