به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ افخمی دبیر هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان ضمن دیدار با فرماندار خاتم و برگزاری جلسه؛ از ستاد انتخابات و ثبت نام شوراهای اسلامی شهر و روستا در محل فرمانداری خاتم بازدید کردند.
در حاشیه این جلسه پیرامون مسائل و مشکلات طرح های صنعتی بحث و تبادل نظر گردید.