بعد ظهر ديروز  اولين جلسه شوراي فرهنگ عمومي شهرستان خاتم در دفتر حجت الاسلام فاطمي بصير امام جمعه هرات برگزار شد .

امام جمعه هرات و رئيس شوراي فرهنگ عمومي در اين جلسه اعضاي جديد جلسه حجت الاسلام جعفري ، حجت الاسلام محمودي ، خانم كامياب ، احمد تاج آبادي رئيس شوراي اسلامي شهرستان را معرفي كرد.

فاطمي بصير در ادامه ازدواج جوانان ، موانع و راهكارها را دستور كار جلسه اعلام كرد.

سيد ناصر امامي ميبدي فرماندار و نايب رئيس  شوراي فرهنگ عمومي شهرستان نيز در ادامه طي سخنان كوتاهي خواستار تشكيل به موقع جلسات شوراي فرهنگ و حضور به موقع اعضا گرديد و با معرفي گروه مشاور و تهيه سند چشم انداز توسعه شهرستان گفت: سند چشم انداز توسعه شهرستان نقشه راه خاتم به عنوان يكي از مستعدترين  شهرستان هاي استان در تمامي زمينه ها  است و لازم است همه  مسئولين شهرستان به ويژه اعضاي شوراي فرهنگ عمومي به مشاور طرح در راه رسيدن به تنظيم سند جهت گيري كلان شهرستان به منظور معرفي اولويتها و راهكارهاي رسيدن به آن بر مبناي اقتصادي دانش محور كمك كنند.

در ادامه جلسه دكتر موسوي به عنوان مشاور طرح مفصلاٌ در ارتباط با اهداف و چارچوب تهيه طرح و موضوع جلسه، جوانان و ازدواج مطالبي بيان نمود.