براساس برنامه زمانبندي انتخابات آگهي اسامي نامزدهاي انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر هرات منتشر شد.

 

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان خاتم؛ در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آئين نامه اجرايي، به آگاهي اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر هرات مي رساند كه پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 1396/2/29 برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر هرات به شرح زير مي باشد.