پیوستن فرماندار شهرستان خاتم به کمپین بسیج ملی کنترل فشار خون بالا

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:پیوستن فرجام فاضلی فرماندار شهرستان خاتم به کمپین بسیج ملی کنترل فشار خون بالا و اندازه گیری فشارخون ایشان توسط پرسنل شبکه بهداشت روستای ترکان
IMG_20190619_002439_860.jpg