نشست فرماندار خاتم با مدیر کل تامین اجتماعی استان

طی نشستی فرجام فاضلی با درویشی مدیر تامین اجتماعی استان و با حضورمعانین، میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار، رئیس اداره تامین و اجتماعی شهرستان در محل فرمانداری خاتم به بحث و گفتو گو پرداختند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: از اهم موضوعات مطرح شده در این نشست بیمه قالی بافان ،بیمه شرکت های خدمات فنی و مشاوره ای بخش کشاورزی،ارائه خدمات به بیمه گذاران بخش مروست بصورت ویژه با توجه به بعد مسافت از مرکز شهرستان،تفویض اختیارات به مدیر شهرستان که توسط فاضلی فرماندار مطرح گردید.