همزمان با هفته بهزیستی رئیس اداره بهزیستی شهرستان خاتم و پرسنل آن اداره با فرماندار خاتم دیدار و در این زمینه بحث و تبادل نظر کردند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ فرماندار خاتم در این نشست ضمن مهم خواندن فعالیت های بهزیستی گفت: همه ما  در مقابل جامعه مسئولیت داریم و باید نسبت به مسئولیت های اجتماعی حساس باشیم و از بروز آسیب های اجتماعی جلوگیری کنیم.
فرجام فاضلی افزود: ساماندهی و برنامه ریزی با ارائه خدمات مناسب به جامعه هدف، از وظایف بهزیستی است و باید با توجه به نیازها و امکانات به آنها پاسخ دهد.