معاون سازمان برنامه و بودجه یزد با اشاره به اینکه بودجه استان در سال 96، 60درصد افزایش یافت گفت: با توجه به نگاه مدیریت استان وضعیت بودجه شهرستان خاتم رشد مطلوب دارد و از 180میلیارد ریال به 340میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل83 درصد افزایش دارد.

معاون سازمان برنامه و بودجه یزد :
 
بودجه شهرستان خاتم 83 درصد افزایش یافت
 
یزد - ایرنا - معاون سازمان برنامه و بودجه یزد با اشاره به اینکه بودجه استان در سال 96، 60درصد افزایش یافت گفت: با توجه به نگاه مدیریت استان وضعیت بودجه شهرستان خاتم رشد مطلوب دارد و از 180میلیارد ریال به 340میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل83 درصد افزایش دارد.
 
مجید دهقانی زاده روز سه شنبه در کمیته برنامه ریزی شهرستان خاتم افزود: تخصیص بودجه به دستگاه های اجرایی بیشتر مربوط به طرح های نیمه تمام عمرانی است و طرح های جدید در این اولویت ها قرار ندارند.
وی یادآور شد: باید دستگاه های اجرایی بتوانند به خوبی بودجه ابلاغی را جذب کنند و در جهت تکمیل طرح های نیمه تمام و فعالیتهایی که شامل می شود ، هزینه کنند.
وی تصریح کرد: در صدد هستیم صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی راه اندازی شود که 51 درصد آورده خصوصی و بقیه نیز آورده شهرستان باشد که اشخاص حقیقی هم بتوانند عضو صندوق شوند.
 
همچنین دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان خاتم با بیان اینکه واگذاری طرح ها باید به بخش غیر دولتی تسریع شود تاکید کرد: باید بتوانیم طرح هایی که قابلیت واگذاری دارند احصاء کنیم.
دهقانی زاده یادآور شد: کمیته برنامه ریزی وظایف سنگینی دارد،فرصت های سرمایه گذاری در شهرستان شناسایی و بر روی آنها اقدامات لازم صورت گیرد.
وی همچنین از واگذاری بخشی از بودجه به ورزش و نوسازی مدارس خبر داد.
همچنین فرماندار خاتم با تبریک هفته دولت گفت: دولت به بخش های محروم توجه خاصی دارد، توجه به این مناطق یک امر مهم و ضروری است .
فرجام فاضلی اظهار کرد: روند تخصیص بودجه به خاتم حالت صعودی دارد،امسال نیز رشد بسیار خوبی دارد که به نوبه خود نسبت به سال های گذشته اعتبار بیشتری تحصیص یافته است.
وی اظهار کرد: در توزیع اعتبار شهرستان نکاتی از جمله تخصیص دستگاه های اجرایی در سال گذشته مد نظر است، و نیز اولویت هایی که در شهرستان مطرح است، در نظر گرفته خواهد شد.
وی اظهار کرد: اولویت اول شهرستان راهسازی است که بیشترین بودجه به این بخش تخصیص داده شد و در حوزه های فرهنگ، میراث فرهنگی و گردشگری، کشاورزی نیز بودجه قابل توجهی تخصیص یافته است. 
وی افزود: درآمد نفت و گاز نیز در سالجاری از 2درصد به سه درصد افزایش یافت که این رقم در مناطق محروم افزایش دارد.