علی اکبریان به سمت فرماندار شهرستان خاتم منصوب شد

 

طی حکمی از سوی وزیر کشور، علی اکبریان به سمت فرماندار شهرستان خاتم منصوب شد.

🔹به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ، دکتر احمد وحیدی طی حکمی، علی اکبریان را به سمت فرماندار شهرستان خاتم منصوب کرد.

شد.