دیدار فرماندار شهرستان خاتم با سرمایه گزاران حوزه کاشی و سرامیک

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم:فرجام فاضلی طی دیداری با سرمایه گزاران در حوزه کاشی و سرامیک به بحث و گفت و گو پرداخت.و از حمایت سرمایه گزاران در شهرستان خاتم اعلام آمادگی نمود.