جلسه طرح آبرسانی به دهستان ایثار ودیگر روستاهای شهرستان خاتم برگزارشد.

امروز طی نشستی جلسه طرح آبرسانی به روستاهای شهرستان خاتم باحضور میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم، معاون فنی توسعه آب وفاصلاب استان، رئیس ومعاون اداره آب وفاضلاب شهرستان، رئیس شورای اسلامی شهرستان و دیگر مسئولین با موضوع خط انتقال آب به دهستان ایثاروسایر روستاهایی که با مشکل کمبود آب مواجه هستند برگزار شد.