جلسه آموزش بازرسين شعب اخذ راي شهرستان خاتم برگزار شد

جلسه آموزش بازرسین شعب اخذ رای شهرستان خاتم به ریاست محمودی معاون عمرانی و رئیس هیات بازرسی و با حضوررامش مدیر کل و کارشناس بازرسی استانداری درمحل فرمانداری خاتم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:ر این جلسه ابتدا رئیس هیات بازرسی انتخابات شهرستان در خصوص وظایف هیات بازرسی انتخابات در شهرستان منجمله کنترل جریان انتخابات در سطح شهرستان ، حصول اطمینان از انجام صحیح ، دقیق و به موقع وظایف قانونی توسط عوامل اجرایی انتخابات ، دریافت گزارش‌هایی از تخلفات احتمالی در اجرای صحیح مفاد قانون انتخابات و... مطالبی را ارائه نمود .

 محمودی در خصوص  وظایف بازرسان انتخابات اظهار داشت : مهمترین وظیفه هیات بازرسی انتخابات حصول اطمینان از اجرای قانون است.

وی در ادامه افزود : در بحث برگزاری انتخابات مهم ترین بحث رعایت اصل بی طرفی و جانبداری است که بازرسان نیز باید مانند سایر اعضای شعب اخذ رای این موضوع را مد نظر قرار دهند .

رئیس هیات بازرسی افزود: همه ما وظیفه داریم در کنار هم وبا حفظ انسجام ، همدلی و همزبانی همه بسترهای لازم برای برگزاری انتخاباتی با شکوه ، آرام و به دور از حاشیه را فراهم کنیم . 

در ادامه مدیر کل بازرسی، بازرسی استانداری بیان کرد: بازرسان چشم بینای وزارت کشور در شعب اخذ رای هستند و بر روند انتخابات و برگزاری سالم انتخابات نظارت می کنند .