فرماندار خاتم خبر داد:

تامین امکانات تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت در شهرک صنعتی هرات

جواد میربهبودی از تامین امکانات تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت در شهرک صنعتی هرات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم:با پیگیری های صورت گرفته از طرف فرماندار شهرستان خاتم مشارکت شرکت شهرک های صنعتی و مخابرات منطقه یزد به جهت توسعه تلفن ثابت در شهرک صنعتی هرات امکان واگذاری تلفن ثابت فراهم گردیده و متقاضیان میتوانند با مراجعه به دفتر خدمات ارتباطی از این خدمات بهره مند شوند.
 

Internet-services-speed-and-subscribers.jpg