بهره برداری از زمین چمن ورزشی روستای چاه منج در شهرستان خاتم

به مناسبت هفته دولت بهره برداری از پروژه زمین چمن ورزشی روستای چاه منج اسلام آباد با عظور عظیمی معاون امور هماهنگی افتصادی استاندار، فاضلی فرماندار، طالبی مدیر کل ورزش وجوانان استان،معاونین فرماندار، بخشدار مرکزی و سایر مسئولین افتتاح شد.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: افتتاح این پروژه با اعتباری  بالغ بر3000میلیون ریال به مساحت 1100مترمربع با مشارکت دهیاری و شورای اسلامی ، ورزش و جوانان،اداره کل امورفرهنگی استانداری مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.