برگزاری جلسه شورای ترافیک ‌شهرستان

جلسه شورای ترافیک ‌شهرستان به ریاست میربهبودی فرماندار برگزار شد. گفتنی است دراین جلسه مسائل ومشکلات ترافیکی شهرستان وپیشنهادات اعضاءدرخصوص برنامه های هفته ایمنی وحمل ونقل مورد بررسی قرارگرفت
WhatsApp Image 2020-10-30 at 14.37.24.jpeg