بازگشایی مدارس شهرستان خاتم با اعمال سختگیرانه پروتکل‌های بهداشتی

جواد میربهبودی در نشست با رئیس و پرسنل آموزش و پرورش شهرستان خاتم بیان کرد: امید است با رعایت سختگیرانه پروتکل های بهداشتی در سال تحصیلی جدید سالی توام با موفقیت و سلامت را طی کنیم.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: صبح امروز طی دیدار شکیبا رئیس اداره آموزش و پرورش و جمعی از کارمندان خود، ضمن تبریک انتصاب میربهبودی به انتصاب فرماندار شهرستان خاتم به ارائه گزارش از وضعیت  بازگشایی مدارس  و همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی پرداخت.