افتتاح نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر بخش مرکزی در شهرستان خاتم

به مناسبت روز روستا نمایشگاه توانمندی های روستائیان وعشایر بخش مرکزی با حضور تا ج آبادی بخشدار مرکزی وجمعی از مسئولین شهرستان خاتم ودیگر اقشار مردم به همت دهیار و