معاون سیاسی امنیتی فرماندار؛

احیاء بازی‌های بومی محلی در روستاها

نشست میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار و رئیس هیات ورزشهای روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان با دهیاران بخش مرکزی با موضوع اجرای برنامه های ورزشی و ترویج و احیای نشاط اجتماعی در محیط روستاهاو همچنین توجه ویژه به مسائل اجتماعی و فرهنگی در محل فرمانداری خاتم برگزار گردید.