آغاز بازسازی مدرسه امام حسن(‌ع) شهرستان خاتم

طی مراسمی کلنگ آموزشگاه خیری ‌حضرت امام حسن (ع) با حضور استاندار یزد و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و فاضلی فرماندار و سایر مسئولین به زمین خورد.

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری خاتم"محمدعلی طالبی" استاندار یزد و " محمد امید" معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور،دانافر مدیر کل آموزش و پرورش استان به اتفاق فاضلی فرماندارطی بازدید از ‌پروزه های شهرستان خاتم در مراسم کلنگ‌زنی بازسازی آموزشگاه خیری حضرت امام حسن (‌ع) این شهرستان حضور پیدا کردند.
ساختمان این آموزشگاه با اعتبار خیری ۴ میلیارد ریال توسط خیر شهرستان "عباس حکیم‌زاده" مورد بازسازی قرار خواهد گرفت.
مساحت زیربنا آموزشگاه ۱۹۵۰ مترمربع و با تعداد ۱۲ کلاس است.