با تلاشهاو پیگیری ستاد دیه استان یزد یک نفر از محکومین مالی زندان خاتم در سی و یکم خرداد نود شش از حبس رهایی یافته و به آغوش خانواده اش بازگشت.

آشوری رئیس بازداشتگاه شهرستان خاتم گفت: این زندانی با بدهی 60 میلیون ریال درحبس به سر می برد که با همکاری ستاد دیه استان  و کمکهای خیرین شهرستان درجشن گلریزان مطالبات وی تسویه و  از زندان آزاد شد.