گزارش تصويري پروژه هاي افتتاحي به مناسبت دهه فجر با حضور معاون استاندار(هرات)

افتتاح گلزار شهداء

 

افتتاح ميدان هاشم آباد

 

خانهبهداشت باغ رحيم


 

افتتاح راه روستايي زين آباد

 

افتتاح افتتاح كانال انتقال آب نهر مسيح

 

افتتاح موسسه قرآني نداي وحدت خاتم

 

 

مراسم كلنگ زني مجتمع فرهنگي و فرهنگي

 

افتتاح همزمان برق رساني به مسكن مهر و محرومين شهر هرات و مروست

 

افتتاح كتابخانه روستاي چاهك

 

افتتاح سالن چندين منظوره روستاي چاهك