گزارش تصويري فرماندار و بخشدار مركزي از پروژه احداث ساختمان فرمانداري شهرستان خاتم