گزارش تصويري فرماندار و بخشدار مركزي از سالن ورزشي امام صادق(ع) هرات