گزارش تصويري سومين سفر هيئت دولت به استان يزد - سفر وزير راه و ترابري به شهرستان خاتم

 

اداي احترام به مقام شامخ شهداء هرات

 

 

جلسه شوراي اداري

 

افتتاح اتاق عمل

 

كلنگ زني پترو شيمي

 

كلنگ زني جاده هرات– رود شور

 

افتتاح جاده هرابرجان – توتك

 

استقبال مردم مروست از وزير راه و ترابري

 

اداي احترام به مقام شامخ شهداء مروست