گزارش تصويري ديدار فرماندار خاتم با پرسنل و آموزشياران نهضت سواد آموزي شهرستان خاتم