گزارش تصويري جلسه دهياران بخش مركزي و مروست با فرماندار و بخشدار مركزي