گزارش تصويري بازديد فرماندار و بخشدار مركزي از نانوايي هاي سطح شهر به مناسبت هفته بهبود كيفيت نان