گزارش تصويري بازديد فرماندار و بخشدار مركزي از مسكن مهر هرات