گزارش تصويري بازديد فرماندار و بخشدار مركزي از روستاي نيستان خوانسار