گزارش تصويري بازديد فرماندار و بخشدار مركزي از بيمارستان آيت الله خاتمي