گزارش تصويري بازديد فرماندار و بخشداري مركزي از مجتمع بين راهي حضرت ابوالفضل جاده شهربابك