گزارش تصويري بازديد فرماندار وبخشدار مركزي از روستاي بوروئيه خوانسار

 

منزل محرومين