گزارش تصويري بازديد فرماندار از مسكن مهر هرات(89/10/20)