گزارش تصويري بازديد فرماندار از مركز توزيع كالابرگ شهر هرات