گزارش تصويري بازديد فرماندار از دانشگاه پيام نور مروست به مناسبت روز 16 آذر (روز دانشجو)