گزارش تصويري بازديد فرماندار از خانواده شهيدان به مناسبت دهه فجر- قسمت دوم

خانواده شهيد حسين خبري

 

خانواده شهيد علي فلاحتي

 

خانواده شهيد نصرا... و نادر قانع

 

خانواده شهيد احمد فلاحتي

 

خانواده شهيد علي برزگر

 

خانواده شهيد علي اكبر فلاحتي

 

خانواده شهيد محمد علي فلاحتي