گزارش تصويري بازديد فرماندار از خانواده شهيدان به مناسبت دهه فجر- قسمت سوم

خانواده شهيد قدرت ا...بابري

 

خانواده شهيد حسين صادقزاده

 

خانواده شهيد جعفر فتحي

 

خانواده شهيد دخيل محمد ايزدپناه

 

خانواده شهيد عباس عبدا... زاده

 

خانواده شهيد مجيد دهقان