گزارش تصويري بازديد فرماندار از خانواده شهيدان به مناسبت دهه فجر-قسمت چهارم

خانواده شهيد حيدر علي زاده(چنار ناز)

 

خانواده شهيد محمد رضا ترابي

 

خانواده شهيد خسرو عليزاده

 

 

خانواده شهيد گودرز و فلامرز سهامي

 

 

خانواده شهيد احمد تقي زاده

 

خانواده شهيد بذرفشان